40000 м.Суми, вул. Покровська, 9/1 library@uabs.edu.ua
 
Головна сторінка arrow Про бібліотеку arrow Правила користування
Правила користування бібліотекою Надрукувати Надіслати електронною поштою
 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
 


 

І. Загальні положення.


1.1. Бібліотека ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (надалі Бібліотека) є освітнім, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку, іншими інформаційними матеріалами та доступом до віддалених джерел інформації навчальний, науково-дослідницький та виховний процеси академії.
1.2. Правила користування Бібліотекою академії – документ, що регламентує відносини користувача з Бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання, права і обов’язки користувача. Правила користування складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Типових правил користування бібліотекою ВНЗ» та «Положення про бібліотеку ДВНЗ «УАБС НБУ», затвердженого ректором академії.
1.3. Інформаційні ресурси Бібліотеки академії є невід`ємною частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, документи на нетрадиційних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.
1.4. Користувач Бібліотеки – фізична особа, яка звернулась до послуг бібліотеки.
1.5. Користування Бібліотекою академії для для студентів, викладачів і співробітників академії безкоштовне.
1.6. Стороннім користувачам можуть надаватися платні послуги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 20.01.97 р. № 38 та Розпорядження ДВНЗ «УАБС НБУ» «Про перелік та порядок надання академією платних послуг стороннім фізичним особам» від 01.07.2010р. №55-р.
1.7. «Перелік платних послуг, що надаються бібліотекою УАБС НБУ стороннім фізичним особам» та їх вартість затверджується керівництвом академії.

II. Умови запису в бібліотеку.


2.1. Право користування бібліотекою мають:
    2.1.1. Професорсько-викладацький склад, аспіранти, магістранти та студенти денного і заочного відділень, слухачі відділення перепідготовки та співробітники академії;
    2.1.2. Представники інших вищих навчальних закладів, підприємств, організацій та установ лише в читальних залах бібліотеки.
2.2. Запис користувачів до бібліотеки здійснюється сектором реєстрації користувачів.
    2.2.1. Запис до бібліотеки студентів, викладачів та працівників академії відбувається за наявності електронної перепустки та після заповнення реєстраційної картки читача.
    2.2.2. Сторонні користувачі для запису в бібліотеку заповнюють реєстраційну картку читача і подають – паспорт, службове посвідчення або студентський квиток відповідно до категорії користувача для заповнення електронного читацького формуляру та квитанцію про сплату вартості електронного читацького квитка.
2.3. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на реєстраційній картці читача.
2.4. На підставі поданих документів користувачу видається електронний читацький квиток, який надає право користування усіма підрозділами бібліотеки. Сторонні користувачі обслуговуються лише в читальних залах бібліотеки.
2.5. Видача літератури здійснюється при наявності електронного читацького квитка. Електронний читацький квиток є електронним підписом читача. Передавати електронний читацький квиток іншим особам заборонено.
2.6. У разі втрати електронного читацького квитка користувач повинен відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат.
2.7. Втрата електронного читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

IІІ. Порядок користування фондами та іншими інформаційними ресурсами бібліотеки.


3.1. Загальні положення
    3.1.1. Для одержання літератури користувач подає електронний читацький квиток, заповнює вимогу на літературу або подає усний запит. При видачі літератури в автоматизованому режимі – читацький квиток є електронним підписом читача.
    3.1.2. Усі записи про видані та повернені документи фіксуються в електронному читацькому формулярі. Користувач має право ознайомитися з переліком виданих документів на моніторі робочого місця бібліотекаря, на моніторі станції самообслуговування читачів або отримати друкований список виданої літератури.
3.2. Порядок користування абонементами
    3.2.1. Навчальна та навчально-методична література, яка є в бібліотеці в достатній кількості, знаходиться на навчальному абонементі і видається на семестр або навчальний рік.
    3.2.2. Наукові та науково-популярні видання, які знаходяться у фонді наукового абонементу, видаються терміном на 10 днів.
    3.2.3. Література іноземними мовами та художня література видається терміном на 30 днів.
    3.2.4. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.
3.3. Порядок користування читальними залами
    3.3.1. В навчальному читальному залі користувачі можуть отримати обов’язковий примірник навчальної, навчально-методичної, науково-популярної літератури, яка надходить до бібліотеки.
    3.3.2. В науковому читальному залі користувачі можуть отримати довідкові, енциклопедичні, рідкісні та цінні видання, словники а також періодичні видання , які передплачує бібліотека.
    3.3.3. Дисертації та автореферати видаються користувачам бібліотеки в дисертаційному залі без права виносу із залу та копіювання.
    3.3.4. Кількість виданих одночасно видань не обмежується.
    3.3.5. Користувачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. У разі порушення, співробітник бібліотеки має право вивести користувача з читального залу.
    3.3.6. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.
3.4 Порядок користування автоматизованими робочими місцями у відділах бібліотеки.
    3.4.1. Автоматизовані робочі місця для користувачів повинні використовуватися виключно з навчальною, науковою та освітньою метою. Не дозволяється переглядати фільми, слухати і скачувати музику, грати в ігри та інше.
    3.4.2. Для роботи користувач повинен бути зареєстрованим у локальній мережі академії та мати індивідуальний пароль доступу. Реєстрацію здійснює Центр інформаційних технологій академії (кім. 223, 2 корп.). Працювати під чужим паролем і передавати власний пароль іншим особам категорично заборонено.
    3.4.3. З автоматизованого робочого місця користувач має право доступу до:
            - програм Microsoft Office;
            - електронного каталогу бібліотеки;
            - тематичних інформаційних та повнотекстових баз даних;
            - освітніх, наукових та навчальних ресурсів академії та мережі Інтернет.
    3.4.4. Електронні носії, аудіо - та відеокасети видаються для роботи в Мультимедійному залі.
    3.4.5. За необхідністю, користувачеві надаються консультації по використанню інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Iнтернет.
    3.4.6. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів власності, які бібліотека надає у користування згідно з законодавством України.
    3.4.7. За пошкодження програмно-технічних засобів читачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

IV. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.


4.1. Користувачі бібліотеки мають право :
    4.1.1. На повне, оперативне та якісне обслуговування.
    4.1.2. Безкоштовно користуватись основними інформаційно-бібліотечними послугами. Одержувати додаткові платні послуги встановлені бібліотекою відповідно до «Переліку платних послуг, що надаються бібліотекою УАБС НБУ стороннім фізичним особам».
    4.1.3. Одержувати у тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації з фонду бібліотеки.
    4.1.4. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою, а також з пошуку інформації в автоматизованому режимі.
    4.1.5. Брати участь у читацьких конференціях, майстер-класах, літературно-музичних вечорах, презентаціях та інших заходах, що проводить бібліотека .
    4.1.6. Працювати з електронними освітніми і науковими ресурсами у локальній мережі бібліотеки, Інтранеті або Інтернеті.
    4.1.7. Використовувати Wi-Fi технологію у обладнаних зонах.
    4.1.8. Вимагати дотримання конфіденційності щодо особистих відомостей та переліку використовуваних документів.
    4.1.9. Подавати адміністрації академії зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.
    4.1.10. Обиратися до складу Бібліотечної ради.
4.2. Користувачі бібліотеки зобов’язані:
    4.2.1. Знати Правила користування бібліотекою і дотримуватись їх.
За порушення Правил користувач може бути позбавлений права користування усіма структурними підрозділами бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.
    4.2.2. Під час запису до бібліотеки надавати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попереджати бібліотеку про зміни.
    4.2.3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в електронному читацькому формулярі; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.
    4.2.4. При отриманні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, відсутності сторінок, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на книзі чи журналі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.
    4.2.5. Повертати до бібліотеки документи в установлені терміни. По закінченню семестру, навчального року (на час літніх канікул) студенти зобов’язані повернути до бібліотеки всі отримані документи.
    4.2.6. У разі закінчення навчання у академіїі або звільнення, користувач повинен повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.
4.3. Відповідальність користувачів бібліотеки:
    4.3.1. За завдану бібліотечному фонду та майну бібліотеки шкоду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.
    4.3.2. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами. При неможливості заміни користувач повинен зробити якісну ксерокопію цього видання.
    4.3.3. Вартість пошкоджених або загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.
    4.3.4. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у «Зошиті обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених» і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
    4.3.5. За порушення Правил користування бібліотекою та недбале ставлення до документів друку користувач може бути позбавлений права користування усіма структурними підрозділами бібліотеки терміном на один місяць. За неодноразові порушення користувач позбавляється права користування бібліотекою на навчальний семестр.

V. Права та обов’язки бібліотеки.


5.1. Бібліотека зобов’язана:
    5.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх відповідно до «Положення про бібліотеку академії» та цим Правилам.
    5.1.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються, через об’яви, буклети, інформаційні панелі, банери, електронні розсилки, сайт бібліотеки www.lib.uabs.edu.ua.
    5.1.3. Формувати бібліотечні фонди згідно з потребами навчального, науково-дослідницького та культурно-виховного процесів академії.
    5.1.4. Забезпечити високий рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників. Створити максимально комфортні умови та вільний доступ до фондів бібліотеки для роботи з різними джерелами інформації.
    5.1.5. Надавати користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему електронного каталогу, проблемно-орієнтованих баз даних, бібліографічних покажчиків, списків літератури та інших форм бібліотечного інформування (книжкові виставки та перегляди літератури, бібліографічні огляди, Дні інформації тощо). Брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.
    5.1.6. Вивчати інформаційні потреби та оперативно забезпечувати інформаційні запити науковців та студентів академії із використанням різноманітних форм і методів індивідуальної, групової та масової інформації. Проводити соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою їх оптимального задоволення.
    5.1.7. Організовувати роботу по поширенню знань з основ інформаційно-бібліотечної грамотності, по прищепленню навичок роботи з книгою, різними джерелами інформації. Проводити з цією метою спеціальні лекції, індивідуальні бесіди, консультації та ін.
    5.1.8. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет, віртуального обслуговування користувачів, електронної доставки документів.
    5.1.9. Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.
    5.1.10. Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» відносно об’єктів, які зберігаються і використовуються бібліотекою.
5.2. Бібліотека має право:
    5.2.1. Видавати користувачам книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.
    5.2.2. Через 15 днів після закінчення терміну користування документами нагадувати користувачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, передавати відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.
    5.2.3. За порушення Правил користування бібліотекою та недбале ставлення до документів друку позбавляти користувача права користування усіма структурними підрозділами бібліотеки терміном на один місяць. За неодноразові порушення позбавляти права користування бібліотекою на навчальний семестр.
    5.2.4. Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.
    5.2.5. Надавати платні послуги стороннім користувачам відповідно до «Переліку платних послуг, що надаються бібліотекою УАБС НБУ стороннім фізичним особам».
 
Календар новин
 
« 21 Лют 2017 »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728