40000 м.Суми, вул. Покровська, 9/1 library@uabs.edu.ua
 
Монографії Надрукувати Надіслати електронною поштою
 

Монографії та підручники викладачів академії
 

Зібрання електронних версій монографій та підручників в форматі pdf
(для перегляду документів необхідна програма Acrobat Reader)


  Розвиток банківської справи на Сумщині

Розвиток банківської справи на Сумщині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] : монограф. / за заг. ред. канд. екон. наук С. В. Тихенка ; [уклад.: С. В. Тихенко, Г. І. Корогод, О. І. Кисельов] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 166 с. [15] арк. іл. - ISBN 978-966-8958-91-5

До монографії увійшли матеріали з розвитку банківської справи на Сумщині в середині XIX – на початку XX століття. До уваги читача подано системний аналіз архівних документів, матеріалів краєзнавчих музеїв, бібліотек, документів та фотографій з приватних колекцій. Зроблена спроба комплексно висвітлити всі види діяльності кредитно-фінансових установ, що працювали на Сумщині. Окрім суто фінансових та економічних питань, у монографії відображені історичні постаті того часу, соціальні та побутові особливості діяльності банківських службовців, архітектурні особливості банківських установ та інше.

Видання розраховане на фінансистів, науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, а також на широкий загал читацької аудиторії.

 
  Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід

Заруцька О. П.

Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід [Текст] : монографія / О. П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 379 с. - ISBN 978-966-8958-89-2

У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано практичні механізми удосконалення підходів до реалізації наглядових процедур центральними банками з використанням методології структурно-функціонального аналізу.

Видання рекомендоване для фахівців з банківської справи, банкірів-практиків, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

 
  Управління ризиками банків

Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 2: Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 299 с.

ISBN 978-966-8958-83-0
ISBN 978-966-8958-87-8 (Т. 2)


У другому томі монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до управління ризиками банків, систематизовано вітчизняний та зарубіжний досвід банківського ризик-менеджменту. Виявлено проблемні аспекти та узагальнено сучасні підходи до управління: ринковими ризиками (процентним та валютним), ризиками системних характеристик банків (ліквідності, достатності капіталу, платоспроможності), а також маркетинговими ризиками банку.

Видання призначене для фахівців у галузі фінансів і кредиту, студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, співробітників банків та науковців.

 
  Управління ризиками банків

Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 с.

ISBN 978-966-8958-83-0
ISBN 978-966-8958-85-4 (Т. 1)


У першому томі монографії досліджено теоретико-методологічні основи та практичні механізми управління ризиками базових банківських операцій. Систематизовано вітчизняний та зарубіжний досвід банківського ризик-менеджменту, виявлено проблемні питання та сучасні тенденції розвитку управління кредитним, інвестиційним та депозитним ризиками банків.

Видання призначене для фахівців у галузі фінансів і кредиту, студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, співробітників банків та науковців

 
  Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України

Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І. О. Школьник і д-ра екон. наук Ф. Павелки ; [А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник, Ф. Павелка та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 258 с. - ISBN 978-966-8958-86-1

У монографії досліджено концептуальні основи та особливості розвитку інтеграційних процесів у фінансовому посередництві, обґрунтовано ефективність інтеграційних об’єднань на фінансовому ринку.

Видання рекомендоване для фахівців з банківської справи, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

 
  Утвердження християнства (І–ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела

Утвердження християнства (І–ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи з поглибленого вивчення дисциплін “Релігієзнавство”, “Філософія”, “Культурологія” / [уклад. І. П. Мозговий] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 372 с. - ISBN 978-966-8958-80-9

Видання містить витяги з творів давньогрецьких, римських і єврейських авторів, у яких подаються дані про раннє християнство, його ідейні джерела, умови виникнення й розповсюдження. Текст ґрунтовно прокоментований з поясненням термінів, географічних та історичних назв, персоналій тощо. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

 
  Інститут глави держави в конституційному праві

Сухонос, В. В.

Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 339 с. - ISBN 978-966-8958-81-6

У монографії досліджується інститут глави держави, зокрема історія становлення і розвитку цього інституту у світі і в Україні. Cтатус глави держави аналізується крізь призму єдності його структурної, функціональної та організаційної складової. Значна увага приділяється впливу на інститут глави держави форми держави та її елементів.

Монографія розрахована на науковців, викладачів та студентів, а також на всіх, хто цікавиться проблемами, пов’язаними з інститутом глави держави та його роллю у процесах становлення і розвитку державності.

 
  Базель ІІ: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах

Базель ІІ: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах [Текст] : монографія / за редакцією А. О. Єпіфанова, І. О. Школьник ; [ А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник, П. Райхлінг та ін. ]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 261 с. - ISBN 978-966-8958-79-3

У монографії розглядаються особливості розвитку національних банківських систем різних країн, а також організація системи банківського регулювання та нагляду.

Видання призначене для фахівців з банківської діяльності, банківського нагляду та управління фінансовими ризиками, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

 
  Вартість банківського бізнесу

Вартість банківського бізнесу [Текст] : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. yаук С. В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 295 с. - ISBN 978-966-8958-76-2

У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано практичні механізми удосконалення підходів до управління та оцінки вартості банківського бізнесу.

Видання рекомендоване для фахівців з банківської справи, банкірів-практиків, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.
 
Календар новин
 
« 21 Лют 2017 »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728